Politica cookies

S.C. Guesthouse SRL, cu sediul in București Bd-ul Iuliu Maniu, Cod fiscal J40/6991/201, RO 31724755, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest formular in scopul emiterii cardului de membru care va putea fi utilizat pentru a beneficia de acces gratuit in clubul Guesthouse pe perioada de valabilitate a cardului, la petrecerile organizate de Guesthouse si, doar in cazul persoanelor care au fost acceptate de Guesthouse ca si membru si au achitat pretul stabilit pentru acest abonament. Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite numai persoanelor autorizate din cadrul companiei si dacă este necesar, vom transfera datele dvs., prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, numai prin aplicații securizate, unor terțe părți, care acționează în calitate de imputerniciti pentru și în numele Guesthouse (de exemplu, societatea care editeaza cardurile de membru, sau prestatori de servicii care oferă asistență la expediere, furnizori IT), cu care Guesthouse a încheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementările UE și de reglementările naționale. Vom transfera datele acestor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurile de procesare aplicabile pentru care datele dvs. sunt colectate și prelucrate.

Datele dumneavoastra vor fi stocate pe durata existentei cardului dumneavoastra de membru. Va aducem la cunostinta faptul ca puteti renunta oricand la acest card, depunand o cerere in acest sens la sediul Guesthouse.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR), beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

  • dreptul de accesare - vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
  • dreptul de rectificare – vă permite rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte;
  • dreptul de ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau v-ati retras consimtamantul atunci cand prelucrarea avea ca temei consimtamantul dvs. sau datele au fost prelucrate ilegal);
  • dreptul de restricționare – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
  • dreptul de a vă opune – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. cu caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege;
  • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne poti adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la SC Guesthouse SRL, adresa: Str Popa Nan nr. 82, sector 2, Bucuresti sau la adresa de email contact@clubguesthouse.ro.

De asemenea, iti este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Mentionam ca datele tale nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat si nu vor fi transferate in strainatate, fiind folosite doar pe teritoriul Romaniei.

Pentru informații suplimentare legate de protecția datelor, te rugam să ne transmiti un e-mail la adresa contact@clubguesthouse.ro. și iti răspundem cu plăcere. Totodata, te rugam sa consulti politica noastră privind protecția datelor accesând www.clubguesthouse.ro/privacypolicy.

Prin completarea acestui formular, confirmi ca ai citit și esti de acord cu regulamentul programului de membru Guesthouse si ca esti de acord cu prelucarearea datelor cu caracter personal mentionate mai sus.